Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020r.
(FEAD)

Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Ogólnym celem Podprogramu  jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach działań towarzyszących.

FEAD Podprogram 2021 rozpoczął się w lutym 2022 r.

Podczas realizacji podprogramu FEAD 2021 w naszych jednostkach podstawowych planujemy rozprowadzić 268 739,20 kg żywności.

Artykuły spożywcze będą przekazywane potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Artykuły spożywcze rozprowadzane w Podprogramie 2021:

  1. Groszek z marchewką 3,20 kg.
  2. Koncentrat pomidorowy 1,12 kg.
  3. Powidła śliwkowe 1,50 kg.
  4. Makaron jajeczny świderki 4,50 kg.
  5. Mleko UHT 5 l.
  6. Szynka drobiowa 1,80 kg.
  7. Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg.
  8. Filet z makreli w oleju 0,85 kg.
  9. Cukier biały 4,00 kg.
  10. Olej rzepakowy 1 l.

Artykuły te były dostarczane przez producentów do naszego Magazynu Centralnego w Krakowie ul. Kamienna 10, a następnie przekazywane do naszych jednostek podstawowych, które przekazują  je ostatecznym odbiorcom. (Adresy magazynów i telefony kontaktowe znajdują się w nasze OPL)

Rozprowadzeniu tych artykułów będą towarzyszyć następujące działania:

Wyżej wymienione działania mają na celu:

 Działania towarzyszące finansowane są Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Harmonogram zrealizowanych działań towarzyszących w Podprogramie 2021

 Miejsce: Temat: Data: Ilość działań:
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

„Postępowanie dietetyczne przy zaburzeniach gospodarki węglowodanowej”

23.03.22

1

Kraków, Osiedle Zielone 8

„Dieta wiosenna”

31.03.22

1

Tarnów, ul. Rogoyskiego 2

„Budżet domowy, wydatki i oszczędności”

30,31.
03.22

2

Bochnia, ul. Kolejowa 5

„Dieta w zakresie promocji zdrowego odżywiania”

13.04.22

1

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

„Zalecenia żywieniowe przy nadciśnieniu tętniczym”

19.04.22

1

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

  ”Żywienie a osteoporoza”  

29.04.22

1

Kraków, Osiedle Zielone 8

 ” Jak schudnąć po świętach”

21.04.22

1

Tarnów, ul. Rogoyskiego 2

 „Budżet domowy, wydatki i oszczędności”

27,28.
04.22

2

Nowy Targ, ul. Kościuszki 8

„Białko, tłuszcze, węglowodany i ich znaczenie dla naszego żywienia”

4,5,25,
26.04.22

4

Nowy Targ, ul. Kościuszki 8

 „Białko, tłuszcze, węglowodany i ich znaczenie dla naszego żywienia”

16,17.
05.22

2

Kraków, Osiedle Zielone 8

 „Jakie znaczenie ma woda w organizmie”

19.05.22

1

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

„Żywienie a przewlekłe choroby wątroby i dróg żółciowych”

20.05.22

1

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

 „Dieta ubogopurynowa w leczeniu dny moczanowej”

10.05.22

1

Bochnia, ul. Kolejowa 5

 „Budżet domowy”

23-31
.05.22

1

Nowy Targ, ul. Kościuszki 8

„Jak zdrowo się odżywiać „

20-21.
06.22

2

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

„Postępowanie dietetyczne w chorobach tarczycy”

17.06.22

1

Kraków, Osiedle Zielone 8

„Dieta a nadciśnienie”

23.06.22

1

Trzebinia ul. Rynek 18

„Dobre samopoczucie w okresie menopauzy i andropauzy”

29.06.22

1

Trzebinia ul. Rynek 18

„Żywienie człowieka a choroby przewlekłe niezakaźne -Europejski kodeks walki z rakiem”

29.06.22

1

Bochnia ul. Kolejowa 5a

 „Budżet domowy”

13, 20. 06.221

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

„Znaczenie wybranych makro i mikro składników w codziennej diecie”

24.06.22

1

Rabka Zdrój ul. Parkowa 2

„Dobre samopoczucie w okresie menopauzy i andropauzy”

28.06.22

1

Rabka Zdrój ul. Parkowa 2

„Żywienie człowieka a choroby przewlekłe niezakaźne -Europejski kodeks walki z rakiem”

28.06.22

1

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

„Znaczenie wybranych mikro i makro składników w codziennej diecie”

24.06.22

1

Trzebinia ul. Rynek 18

Trzebinia ul. Rynek 18

„Znaczenie wybranych makro i mikro składników w codziennej diecie”

„Warsztaty ekonomiczne- szanowanie żywności”

06.07.22

06.07.22

1

1

Kraków, Osiedle Zielone 8

Bochnia, ul. Kolejowa 5

„Dieta a cukrzyca”

„Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy”

07.07.22

7.07.22

1

1

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

Kraków, Osiedle Zielone 8

” Warsztaty ekonomiczne- szanowanie żywności”

„Zasady zdrowego żywienia”

7.07.22r.

14.07.22
1


1
Rabka Zdrój ul. Parkowa 2

Rabka Zdrój ul. Parkowa 2

„Warsztaty ekonomiczne- szanowanie żywności”


„Znaczenie makro i mikro składników w codziennej diecie”

5.07.22
5.07.22

1
1
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a „Wpływ żywienia na samopoczucie w okresie Menopauzy i Andropauzy” 12.08.221

Tarnów, ul. Rogoyskiego 2


 „Budżet domowy, wydatki i oszczędności”  22,23,29,
30.08.22

4

Rabka Zdrój ul. Parkowa 2


Rabka Zdrój ul. Parkowa 2  
  ”Żywienie a osteoporoza”  „Postępowanie dietetyczne w chorobach tarczycy”
24.08.22


24.08.22
 
11
 
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

Kraków Osiedle Zielone 8
„Zalecenia dietetyczne w leczeniu astmy i POCHP”15.09.22

27.09.22
11
Rabka Zdrój ul. Parkowa 2


Rabka Zdrój ul. Parkowa 2

Wpływ żywienia na samopoczucie w okresie Menopauzy i Andropauzy”  „Zalecenia dietetyczne w leczeniu astmy i POCHP”

27.09.2227.09.22
1
1
Bochnia ul. Kolejowa 5a
„Zdrowe odżywianie i przeciw działania marnotrawieniu żywności”

05.10.22
1

Program realizowany jest w ścisłej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, które kierują do nas osoby zakwalifikowane do udziału w programie.

Pomocą żywnościową w ramach tego programu objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.707,20 zł, dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa udzielana przez PKPS najbiedniejszym ma zapobiegać ich degradacji biologicznej i społecznej.

W sprawach spornych i niejasnych można kontaktować się z Małopolskim Zarządem Wojewódzkim PKPS: Tel: 12/623-28-67 e-mail: biuro@pkps.krakow.pl
lub z biurem Rady Naczelnej PKPS tel: 22/622 64 36 e-mail: rada.naczelna@pkps.org.pl a także z instytucji zarządzającej tj. Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informujemy ponadto, że: w ramach Podprogramu FEAD 2014 r.rozprowadziliśmy 112.890,0 kg żywności , skorzystało z niego 9.096 osób
w ramach Podprogramu FEAD 2015 rozdzielono w ramach małopolskich struktur PKPS 739.403,24 kg żywności,
z pomocy skorzystało 11.113 osób, w ramach Podprogramu FEAD 2016 rozprowadziliśmy 390.281,2 kg żywności, z pomocy skorzystało 9.432 osób.
Przy rozprowadzaniu żywności prowadzono działania towarzyszące – uczestniczyło w nich  965 osób. W Programie FEAD 2017 rozprowadziliśmy 511.685, 40 kg żywności, skorzystało z niego 10.859 osób. W Programie FEAD 2018 rozprowadziliśmy 466 876,40 kg żywności, skorzystało z niego 11.228 osób. W Programie FEAD 2019 rozprowadziliśmy 542 234 kg żywności, skorzystało z niego 10.078 osób.W Programie FEAD 2020 rozprowadziliśmy 534 753,20 kg żywności, skorzystało z niego 9 972 osób.
POPZ-logotypy_miniAktualności