Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020r.
(FEAD)

Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Ogólnym celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach działań towarzyszących.

FEAD Podprogram 2021 Plus

Artykuły spożywcze będą przekazywane potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Artykuły spożywcze zaplanowane do rozprowadzenia w Podprogramie 2021 Plus:

  1. Powidła śliwkowe 0,30 kg.
  2. Makaron jajeczny świderki 2,0 kg.
  3. Mleko UHT 2,0 l.
  4. Szynka wieprzowa mielona 0,90 kg.
  5. Cukier biały 2,00 kg.
  6. Olej rzepakowy 2,0 l.

Artykuły te będą dostarczane przez producentów do naszego Magazynu Centralnego w Krakowie ul. Kamienna 10, a następnie przekazywane do naszych jednostek podstawowych, które przekażą je ostatecznym odbiorcom. (Adresy magazynów i telefony kontaktowe znajdują się w nasze OPL)

Rozprowadzeniu tych artykułów będą towarzyszyć następujące działania:

Wyżej wymienione działania mają na celu:

 Działania towarzyszące finansowane są Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Harmonogram zrealizowanych działań towarzyszących w Podprogramie 2021

 Miejsce: Temat: Data: Ilość działań:
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

„Postępowanie dietetyczne przy zaburzeniach gospodarki węglowodanowej”

23.03.22

1

Kraków, Osiedle Zielone 8

„Dieta wiosenna”

31.03.22

1

Tarnów, ul. Rogoyskiego 2

„Budżet domowy, wydatki i oszczędności”

30,31.
03.22

2

Bochnia, ul. Kolejowa 5

„Dieta w zakresie promocji zdrowego odżywiania”

13.04.22

1

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

„Zalecenia żywieniowe przy nadciśnieniu tętniczym”

19.04.22

1

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

  ”Żywienie a osteoporoza”  

29.04.22

1

Kraków, Osiedle Zielone 8

 ” Jak schudnąć po świętach”

21.04.22

1

Tarnów, ul. Rogoyskiego 2

 „Budżet domowy, wydatki i oszczędności”

27,28.
04.22

2

Nowy Targ, ul. Kościuszki 8

„Białko, tłuszcze, węglowodany i ich znaczenie dla naszego żywienia”

4,5,25,
26.04.22

4

Nowy Targ, ul. Kościuszki 8

 „Białko, tłuszcze, węglowodany i ich znaczenie dla naszego żywienia”

16,17.
05.22

2

Kraków, Osiedle Zielone 8

 „Jakie znaczenie ma woda w organizmie”

19.05.22

1

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

„Żywienie a przewlekłe choroby wątroby i dróg żółciowych”

20.05.22

1

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

 „Dieta ubogopurynowa w leczeniu dny moczanowej”

10.05.22

1

Bochnia, ul. Kolejowa 5

 „Budżet domowy”

23-31
.05.22

1

Nowy Targ, ul. Kościuszki 8

„Jak zdrowo się odżywiać „

20-21.
06.22

2

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

„Postępowanie dietetyczne w chorobach tarczycy”

17.06.22

1

Kraków, Osiedle Zielone 8

„Dieta a nadciśnienie”

23.06.22

1

Trzebinia ul. Rynek 18

„Dobre samopoczucie w okresie menopauzy i andropauzy”

29.06.22

1

Trzebinia ul. Rynek 18

„Żywienie człowieka a choroby przewlekłe niezakaźne -Europejski kodeks walki z rakiem”

29.06.22

1

Bochnia ul. Kolejowa 5a

 „Budżet domowy”

13, 20. 06.221

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

„Znaczenie wybranych makro i mikro składników w codziennej diecie”

24.06.22

1

Rabka Zdrój ul. Parkowa 2

„Dobre samopoczucie w okresie menopauzy i andropauzy”

28.06.22

1

Rabka Zdrój ul. Parkowa 2

„Żywienie człowieka a choroby przewlekłe niezakaźne -Europejski kodeks walki z rakiem”

28.06.22

1

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

„Znaczenie wybranych mikro i makro składników w codziennej diecie”

24.06.22

1

Trzebinia ul. Rynek 18

Trzebinia ul. Rynek 18

„Znaczenie wybranych makro i mikro składników w codziennej diecie”

„Warsztaty ekonomiczne- szanowanie żywności”

06.07.22

06.07.22

1

1

Kraków, Osiedle Zielone 8

Bochnia, ul. Kolejowa 5

„Dieta a cukrzyca”

„Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy”

07.07.22

7.07.22

1

1

Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

Kraków, Osiedle Zielone 8

” Warsztaty ekonomiczne- szanowanie żywności”

„Zasady zdrowego żywienia”

7.07.22r.

14.07.22
1


1
Rabka Zdrój ul. Parkowa 2

Rabka Zdrój ul. Parkowa 2

„Warsztaty ekonomiczne- szanowanie żywności”


„Znaczenie makro i mikro składników w codziennej diecie”

5.07.22
5.07.22

1
1
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a „Wpływ żywienia na samopoczucie w okresie Menopauzy i Andropauzy” 12.08.221

Tarnów, ul. Rogoyskiego 2


 „Budżet domowy, wydatki i oszczędności”  22,23,29,
30.08.22

4

Rabka Zdrój ul. Parkowa 2


Rabka Zdrój ul. Parkowa 2  
  ”Żywienie a osteoporoza”  „Postępowanie dietetyczne w chorobach tarczycy”
24.08.22


24.08.22
 
11
 
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a

Kraków Osiedle Zielone 8
„Zalecenia dietetyczne w leczeniu astmy i POCHP”15.09.22

27.09.22
11
Rabka Zdrój ul. Parkowa 2


Rabka Zdrój ul. Parkowa 2

Wpływ żywienia na samopoczucie w okresie Menopauzy i Andropauzy”  „Zalecenia dietetyczne w leczeniu astmy i POCHP”

27.09.2227.09.22
1
1
Bochnia ul. Kolejowa 5a
„Zdrowe odżywianie i przeciw działania marnotrawieniu żywności”

05.10.22
1

Program realizowany jest w ścisłej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, które kierują do nas osoby zakwalifikowane do udziału w programie.

Pomocą żywnościową w ramach tego programu objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.707,20 zł, dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa udzielana przez PKPS najbiedniejszym ma zapobiegać ich degradacji biologicznej i społecznej.

W sprawach spornych i niejasnych można kontaktować się z Małopolskim Zarządem Wojewódzkim PKPS: Tel: 12/623-28-67 e-mail: biuro@pkps.krakow.pl
lub z biurem Rady Naczelnej PKPS tel: 22/622 64 36 e-mail: rada.naczelna@pkps.org.pl a także z instytucji zarządzającej tj. Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informujemy ponadto, że: w ramach Podprogramu FEAD 2014 r.rozprowadziliśmy 112.890,0 kg żywności , skorzystało z niego 9.096 osób
w ramach Podprogramu FEAD 2015 rozdzielono w ramach małopolskich struktur PKPS 739.403,24 kg żywności,
z pomocy skorzystało 11.113 osób, w ramach Podprogramu FEAD 2016 rozprowadziliśmy 390.281,2 kg żywności, z pomocy skorzystało 9.432 osób.
Przy rozprowadzaniu żywności prowadzono działania towarzyszące – uczestniczyło w nich  965 osób. W Programie FEAD 2017 rozprowadziliśmy 511.685, 40 kg żywności, skorzystało z niego 10.859 osób. W Programie FEAD 2018 rozprowadziliśmy 466 876,40 kg żywności, skorzystało z niego 11.228 osób. W Programie FEAD 2019 rozprowadziliśmy 542 234 kg żywności, skorzystało z niego 10.078 osób.W Programie FEAD 2020 rozprowadziliśmy 534 753,20 kg żywności, skorzystało z niego 9 972 osób. W Programie FEAD 2021 rozprowadziliśmy 235 199,20 kg żywności, skorzystało z niego 9 235 osób.
POPZ-logotypy_miniAktualności