V Małopolski Zjazd Wojewódzki


W dniu 29.09.2022r. odbył się V Zjazd Delegatów z Województwa Małopolskiego. Spotkanie to było poprzedzone Kampananią Sprawozdawczo – Wyborczą oraz zebraniami w jednostkach podstawowych PKPS zrzeszonymi w Małopolskim Zarządzie Wojewódzkim.  Podczas Zjazdu przedstawiono sprawozdanie z działalności Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego z ostatnich lat oraz wybrano nowy skład osobowy Zarządu.  Gościem specjalnym na uroczystości była Sekretarz Generalna PKPS Pani Ewa Kuruliszwili. Pani Sekretarz podziękowała wszystkim członkom za prace na rzecz PKPS na terenie Województwa Małopolskiego. Następnie wręczyła godność Członka Honorowego PKPS Pani Janinie Buda, Pani Małgorzacie Morajko oraz Panu Władysławowi Kasperczykowi. Osoby te zostały wyróżnione za wieloletnią pracę na rzecz potrzebujących.

                                                                                                                                       

Aktualności