Schronisko i Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn na terenie Gminy Kraków


Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS na podstawie Umowy Nr W/I/2376/SO/201/2017 z dnia 29.06.2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miejska Kraków prowadzi Schronisko dla 80 Mężczyzn i Noclegownię  dla 100 Mężczyzn na terenie Miasta Kraków przy ul. Makuszyńskiego 19a.

Umowa obowiązuje od 01.07.2017 r do 30.06.2021 r.  Miasta Kraków przekaże  kwotę  5.805.600 złotych w ramach współfinansowania tego projektu.

Informacji na temat realizowanego projektu udziela się pod numerami telefonów 12 684 03 73 oraz 12 623 78 67.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Kraków.

                                                    www.ngo.krakow.pl                                                                                              ww.pkps.krakow.pl

 

Aktualności