Noclegownie i Schronisko na terenie Gminy Kraków


Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS na podstawie Umowy Nr W/I/5789/50/390/2015 z dnia 24.11.2015r. o wsparcie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miejska Kraków prowadzi Noclegownię dla 100 Mężczyzn i Schronisko dla 100 Mężczyzn na terenie Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Makuszyńskiego 19a.

Umowa obowiązuje od 01.11.2015 r do 30.06.2017 r.  W roku 2017 Gmina Miejska Kraków przekaże na do końca czerwca  kwotę  587.500,00 złotych w ramach współfinansowania tego projektu.

Informacji na temat realizowanego projektu udziela się pod numerami telefonów 12 684 03 73 oraz 12 623 78 67.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

www.krakow.pl      www.ngo.krakow.pl      ww.pkps.krakow.pl

 

Aktualności