Redystrybucja żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków


Od wielu lat prowadzimy magazyny żywności przy ul. Sienkiewicza 2a oraz na os. Zielonym 8. Wydajemy w nich żywności dla potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Żywność ta jest pozyskiwana z programu Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej oraz z otrzymanych darowizn. Zadanie realizowane jest w ścisłej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Ośrodki kierują do nas osoby kwalifikujące się do udzielania takiej formy pomocy. Aktualnie realizujemy projekt od 1 lipca 2023r. do 30 czerwca 2026r. Na ten cel zostało przeznaczone 192 445,00 zł z budżetu Miasta Krakowa.

Poprzedni projekt obowiązywał 01.01.2021r. – 30.06.2023r., na ten cel z budżetu miasta przeznaczono 137 950,00 zł.

   „Magiczny Kraków”                                                  ngo.krakow                                                            PKPS

Aktualności