Świadczenie usług opiekuńczych w Krakowie


Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS na podstawie podpisanej z Gmina Miejska Kraków Umowy Nr W/I/3823/SZ/657/2019 z dnia 20.09.2019r. prowadzi na zasadzie powierzenia przez Miasto zadanie publiczne polegające na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Umowa obowiązuje od 01.10.2019 r do 30.09.2023 r. Miasto zobowiązuje się do przekazania na ten cel 4 531 300, 00 zł rocznie.

Projekt jest realizowany przez PKPS na terenie czterech Dzielnic Krakowa. Są to Dzielnice IV, V, VI, VII i przewiduje objęcie opieką ok. 570 osób.

Informacji na temat realizowanego Projektu udziela się pod numerami telefonów 12 634 33 41 lub 12 623 78 67.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Kraków.

                      Magiczny Kraków”                                                           ngo.krakow                                                            PKPS

Aktualności