Świadczenie usług opiekuńczych


Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS na podstawie podpisanej z Gmina Miejska Kraków Umowy Nr W/I/4907/50/374/2015 z dnia 26.10.2015r. prowadzi na zasadzie powierzenia przez Gminę zadanie publiczne polegające na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Umowa obowiązuje od 01.10.2015 r do 30.09.2019 r. Gmina zobowiązuje się do przekazania na ten cel 3.366.000 zł rocznie.

Projekt jest realizowany przez PKPS na terenie czterech Dzielnic Krakowa. Są to Dzielnice IV, V, VI, VII i przewiduje objęcie opieką ok. 500 osób.

Informacji na temat realizowanego Projektu udziela się pod numerami telefonów 12 634 33 41 lub 12 623 78 67.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

krakowlogo

www.krakow.pl            www.ngo.krakow.pl

Aktualności