Świadczenie usług opiekuńczych w Tarnowie


Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS na podstawie podpisanej z Gmina Miejska Tarnów Umowy Nr DOUS-4220-10-1/2022  o  realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Świadczenie usług opiekuńczych” w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r.

Zadanie to realizuje bezpośrednio Zarząd Rejonowy PKPS w Tarnowie.  Miasto zobowiązuje się do przekazania na ten cel 3 993 600,00 zł rocznie.

Informacji na temat realizowanego Projektu udziela się pod numerami telefonów 14 688 91 11.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Tarnów.

                                                 Tarnow                                                                                                                                       PKPS

 

Aktualności