O NAS 

pkpswyjazd1

Polski Komitet Pomocy Społecznej rozpoczął działalność 7 maja 1958 roku a został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000041349 w dniu 15 października 1958 roku.

Działalność wszystkich jednostek PKPS w kraju, w tym w województwie Małopolskim obejmuje różne formy niesienia pomocy materialnej i opiekuńczej ludziom w potrzebie, pomaga przetrwać w ciężkich warunkach pogłębiającej się biedy i w wyprowadzeniu ich ze stanu apatii i zniechęcenia oraz poczucia beznadziejności.

Środki na swoją działalność PKPS uzyskuje głównie realizując umów zawartych w wyniku wygranych konkursów ofert, a także z darowizn gotówkowych i rzeczowych uzyskanych od osób fizycznych i prawnych oraz składek członkowskich.

Od szeregu lat w magazynach naszych jednostek podstawowych wydajemy najbiedniejszym żywność z programu FEAD oraz odzież pozyskaną od darczyńców. Jest to zarówno odzież nowa jak również używana. Pomoc odzieżowa pozwala im przetrwać trudny okres, ma wiec charakter osłonowy. Dodatkowo od 2019r. wydajemy żywności o krótkim terminie ważności.

Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS wykonuje również zadania zlecone przez Gminy Kraków i Tarnów w zakresie opieki nad osobami starszymi w ich miejscu zamieszkania.

Od 1 lipca 2009 roku prowadzimy na zlecenie Gminy Kraków Schronisko i Noclegownie dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Krakowa, które zapewniają miejsce w części Schroniskowej dla 80 osób i części Noclegowej dla 100 osób.

Od 1 kwietnia 2020r. prowadzimy Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 13c. Schronisko zapewnia miejsce dla 50 kobiet.

STRUKTURA 

Polski Komitet Pomocy Społecznej działa na terenie Małopolski w następującej strukturze:
– Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
– Jednostki podstawowe.

Prezydium Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS działa w następującym składzie osobowym:

Prezes – Władysław Kasperczyk
        Wiceprezes –    Małgorzata Morajko
Wiceprezes – Ewa Szczepanik
Sekretarz – Józef Grzybczyk
Skarbnik – Dorota Fornal
Członek – Urszula Chrustek
Członek – Eugenia Ignacyk

W skład Małopolskiego Zarządu Województwa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej wchodzą następujące jednostki podstawowe:


1. Zarząd Miejski PKPS w Bochni  ul. Kolejowa 5A, 32 – 700 Bochnia, tel. 66 122-86-02

Magazyn żywności i odzieży: poniedziałek, środa, czwartek 8-12

2. Zarząd Rejonowy Kraków Nowa Huta Osiedle Zielone 8, 31 – 968 Kraków tel. 12 680-85-10

Magazyn żywności: wtorek, czwartek 9-14,

3. Zarząd Rejonowy Kraków Śródmieście ul. Sienkiewicza 2a, 30 – 033 Kraków tel. 12-634-51-57

Magazyn żywności: poniedziałek, środa 9-14

4. Zarząd Rejonowy PKPS w Myślenicach – działalność chwilowo zawieszona.

5. Zarząd Miejski PKPS w Nowym Targu ul. Kościuszki 8 34 – 400 Nowy Targ, tel. 18 266-33-33

Magazyn żywnościowy: poniedziałek, wtorek, środa 9-13,  Magazyn  Odzież: czwartek 9-12

Wydawanie obiadów w stołówce: poniedziałek-piątek 11-13

6. Zarząd Miejski PKPS w Rabce Zdrój ul. Parkowa 2, 34 – 700 Rabka Zdrój tel. 501-248-407

Magazyn żywności i odzieży ul. Orkana 32: wtorek 10-14

7. Zarząd Gminny PKPS w Sułkowicach – działalność chwilowo zawieszona.

8. Zarząd Rejonowy PKPS w Tarnowie ul. Rogoyskiego 2, 33 – 100 Tarnów tel. 14 688-91-11, tel. 14 688-91-12

Magazyn żywności ul. Pułaskiego 91: środa – piątek 8-12, tel. 881-701 -11

9. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Trzebini ul. Kościuszki 48, 32 – 540 Trzebinia tel. 666-678-614

Magazyn żywności: wtorek, piątek 8:30-13:00

10. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Wadowicach ul. Mickiewicza 26, 34 – 100 Wadowice tel. kom. 698-834-632

Magazyn żywności: wtorek, środa 10-14Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku informacyjnym RODO >>

Aktualności