pkpswyjazd1

Polski Komitet Pomocy Społecznej rozpoczął działalność 7 maja 1958 roku a został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000041349 w dniu 15 października 1958 roku.

Działalność wszystkich jednostek PKPS w kraju, w tym w województwie Małopolskim obejmuje różne formy niesienia pomocy materialnej i opiekuńczej ludziom w potrzebie, pomaga przetrwać w ciężkich warunkach pogłębiającej się biedy i w wyprowadzeniu ich ze stanu apatii i zniechęcenia oraz poczucia beznadziejności.

Środki na swoją działalność PKPS uzyskuje głównie z darowizn gotówkowych i rzeczowych uzyskanych od osób fizycznych i prawnych oraz składek członkowskich.

Od szeregu lat w magazynach naszych jednostek podstawowych wydajemy najbiedniejszym odzież pozyskaną od darczyńców. Jest to zarówno odzież nowa jak również używana. Pomoc odzieżowa pozwala im przetrwać trudny okres, jest wiec charakterem osłonowym.

Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS wykonuje również zadania zlecone przez Gminy Kraków i Tarnów w zakresie opieki nad osobami starszymi w ich miejscu zamieszkania.

Od 1 lipca 2009 roku prowadzimy na zlecenie Gminy Kraków Noclegownię i Schronisko dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Krakowa, które zapewniają miejsce 200 osobom.

Aktualności