Usługi Opiekuńcze Kraków Nowa Huta


Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że od 1 kwietnia 2023 uruchamia odpłatne usługi opiekuńcze. Świadczenia będą realizowane w Krakowie, w dzielnicy Nowa Huta. Usługi będą wykonywane w miejscu zamieszkania osoby wymagającej z uwagi na wiek, chorobę, niepełnosprawność wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Osoby zainteresowane pomocą mogą kontaktować się pod numer telefonu 664 169 103 po godzinie 15.00, 504 245 661 lub osobiście w siedzibie PKPS, os. Zielone 8 w dniach: poniedziałki i środy w godzinach 16.00-18.00.

Aktualności