Punkt wydawania posiłków w Krakowie


Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS na podstawie Umowy z Gminą Miejską Kraków z dnia 28.12.2023r. realizuje zadanie publiczne polegające na organizacji i prowadzeniu punktu wydawania gorących posiłków dla osób doświadczających bezdomności na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zadanie to jest realizowane na zasadzie powierzenia przez Miasto. Punkt wydawania gorących posiłków mieści się w naszym lokalu na os. Zielonym 8.

Umowa obowiązuje od 01.01.2024r. do 31.12.2025r. Miasto zobowiązuje się do przekazania na ten cel 330 000,00 zł.

Informacji na temat realizowanego projektu udziela się pod numerem telefonu 12 680-85-10.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Kraków.

Magiczny Kraków”                                                                      ngo.krakow                                                           PKPS

 

Aktualności