Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet


Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS na podstawie Umowy Nr W/I/1036/Sz/332/2020 z dnia 31.03.2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miejska Kraków prowadzi od 01.04.2020r. Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 13c. Obiekt posiada 50 miejsc schroniskowych.

Umowa obowiązuje od 01.04.2020r.  do 31.04.2024r.  Miasta Kraków przekaże  kwotę  900 000, 00 złotych rocznie w ramach finansowania  tego projektu.

Informacji na temat realizowanego projektu udziela się pod numerami telefonów 12 623-78-67.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Kraków.

                                         www.ngo.krakow.pl                                                                                                 ww.pkps.krakow.pl

Aktualności