Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet


Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS zawarł Umowę z Gminą Miejską Kraków dotyczącą „Prowadzenia Schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w tym z miejscami Schroniskowymi, przeznaczonymi dla bezdomnych kobiet”. Umowa obowiązuje od 01.05.2022r. do 31.03.2025r. Miasto Kraków przekaże na ten cel kwotę  1 160 000, 00 złotych rocznie.

Schronisko dla bezdomnych kobiet znajduje się w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 13c. Obiekt posiada 50 miejsc schroniskowych, w tym 6 miejsc z usługami opiekuńczymi. W razie potrzeby w placówce mogą przebywać kobiety z dziećmi.

Informacji na temat realizowanego projektu udziela się pod numerami telefonów 12 623-78-67.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Kraków.

                       „Magiczny Kraków”                                                           ngo.krakow                                                            PKPS

Aktualności