"Każdy człowiek jest zobowiązany przyczynić się,
ile w jego mocy, dla dobra drugich"


Kartezjusz


Działalność wszystkich jednostek PKPS w kraju, w tym w Małopolskim Województwie obejmuje różne formy niesienia pomocy materialnej i opiekuńczej ludziom w potrzebie dla przetrwania ciężkich warunków, pogłębiającej się biedy i wyprowadzenia ich ze stanu apatii i zniechęcenia oraz poczucia beznadziejności.

PKPS jest w minimalnym stopniu finansowany ze środków publicznych - tylko w zakresie wykonywania zadań własnych gmin powierzonych niektórym jednostkom terenowym Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS. W wykonywaniu tych zadań PKPS uczestniczy po spełnieniu wymogów konkursowych.

Środki na różne formy pomocy materialnej osobom i rodzinom ubogim są zależne od wsparcia PKPS przez osoby fizyczne, firmy, instytucje publiczne i niepubliczne oraz inne podmioty.

PKPS korzysta w swojej działalności z pomocy "ludzi dobrej woli". Na ich aktywności i bezpłatnej pracy opiera się funkcjonowanie naszych jednostek. Są to ludzie w różnym wieku, wielu zawodów, z doświadczeniem życiowym i uiejętnościami rganizacyjnymi - skłonni do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Cenimy każdy, nawet niewielki wkład pracy na rzecz innych osób - będący prwadziwym darem serca.

Osobą niosącą pomoc może być każdy, kto ma chcęci do pracy społecznej i poczucie odpowiedzialności za innych.

Mamy nadzieję, że informacja o realizowanych przez PKPS działaniach i akcjach pomocowych zachęca Państwa do współdziałania z nami. Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z naszymi jednostkami podstawowymi.

WIEMY JAK POMAGAĆ I CHCEMY TO ROBIĆ