Pomoc doraźna rzeczowa i żywnościowa


W wyniku wygranego konkursu ofert Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolski Zarząd Wojewódzki realizował  zadanie publicznie pod tytułem: „Pomoc doraźna rzeczowa i żywnościowa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”. Zadanie było realizowane w okresie 1.04.2020 r. do  31.10.2020r. Projekt ten był współfinansowany że środków Wojewody Małopolskiego wysokość dotacji wynosił  22 800,00zł.

                                        www.malopolska.uw.gov.pl.                                                                                      www.pkps.krakow.pl

Aktualności