Jubileusz 60-lecia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej


Małopolski Zarząd Wojewódzki w dniu 12.05.2018 roku obchodził 60-lecie swojej działalności. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa przy ulicy plac Wszystkich Świętych 3/4.          Pod Honorowym Patronatem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli.

Prezydent Rzeczpospolitej Polski uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych działaczy społecznych związanych z Małopolskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz zasłużonych pracowników. Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polski dokonał Józef  Gawron Wicewojewoda Małopolski.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia odznaczył:

  • Złotym Krzyżem Zasługi – otrzymała jedna osoba,
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi – otrzymały dwie osoby,
  • Brązowym Krzyżem Zasługi -otrzymało pięć osób.

Natomiast za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczone zostały:

Medalem Złotym za długoletnią służbę odznaczono czterech pracowników Krakowskiego i Tarnowskiego oddziału PKPS.

Marszałek Województwa Małopolskiego nadał Honorowe Odznaki Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski, które zostały wręczone w Jego imieniu przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozak.

Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski została odznaczona jedna osoba, natomiast Srebrna Odznakę Honorową otrzymało pięć osób.

Prezydent Miasta Krakowa – Pan Jacek Majchrowski w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców przyznał odznaczenie „Honoris Gratia” dla Prezesa i Sekretarza Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS. Ponadto uhonorował członków PKPS „Listami Gratulacyjnymi”.

Przedstawiciel Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Sekretarz Generalny Pani Ewa Kuruliszwili nadała Godność ” Zasłużony Działacz PKPS” oraz wręczyła złote odznaki PKPS.

Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przyznał również srebrne odznaki PKPS.

Na okrągłą rocznice 60-lecia PKPS wydano limitowaną edycje sześćdziesięciu medali okolicznościowych, które zostały wręczone gościom „Z podziękowaniem za życzliwą współpracę”, oraz „Z podziękowaniem za wkład pracy na rzecz rozwoju PKPS” – naszym działaczom.

Uroczystość uświetniał koncert zespołu góralskiego „Robcusie”.

DSC01721  DSC01719  DSC01827  DSC01845  DSC01887

DSC01986   DSC02025  DSC02046  DSC02062  DSC02067

 

Aktualności