Program Pomocy Unijnej FEAD


Uczestniczymy jako PKPS w Programie Pomocy Unijnej FEAD – pomoc żywnościową dla najuboższych. Program współfinansowany jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Od września 2017r.  realizowany jest Podprogram FEAD 2017. W ramach tego Podprogramu rozprowadzimy 505.210,8 kg żywności. Magazyn Centralny Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS znajduje się w Krakowie przy ul. Kamienna 10.

Żywność rozprowadzana będzie w naszych jednostkach podstawowych (adresy i kontakt w zakładce STRUKTURA i KONTAKT” )

Program realizowany jest w ścisłej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej – które kierują do nas osoby kwalifikujące się do udziału w Programie. Gmina Miejska Kraków udzieliła nam na ten cel w roku 2017 pomocy finansowej w ramach Projektu „”Przyjazne Ręce”  – 31.795,00 złotych.

 

krakowlogo

www.krakow.pl www.ngo.krakow.pl

Aktualności