Program Pomocy Unijnej FEAD


Uczestniczymy jako PKPS w Programie Pomocy Unijnej FEAD– pomoc żywnościową dla najuboższych. Program współfinansowany jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Żywność rozprowadzana będzie w naszych jednostkach podstawowych (adresy i kontakt w zakładce  DZIAŁALNOŚĆ i  KONTAKT” )

Program FEAD 2021 rozpoczął się w styczniu 2022r. i potrwa do końca października 2022r.

Program realizowany będzie w ścisłej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej,– które kierują do nas osoby kwalifikujące się do udziału w Programie.

 www.ngo.krakow.pl                                                                                                                                    www.pkps.krakow.pl

Aktualności